"
 
'; } else{ document.getElementById(PLTS[cur1].portletId).innerHTML=response; } } catch(e){} var regx=new RegExp(']*?>([\\s\\S]*?)<\\/scr'+'ipt\\s*>|]*?\\/>','img'); var arr; while((arr = regx.exec(response)) != null){ if(arr.length){ if(arr.length >=2){ var regx2 = new RegExp("]*?\\bsrc=\\s*('[^>]*'|\"[^>]*\"|[\\S]*)\\s*\\/?>",'im'); var srcArr=regx2.exec(arr[0]); if(srcArr!=null){ var src= srcArr[1]; if(src){ if((src.charAt(0)=='"') || (src.charAt(0)=="'")){ src=src.substr(1,src.length-2); } loadScript(src); } } else{ execJavaScript(arr[1]); } } } } } cur1++; loadps(); } } function loadScript(s){ try{ var sc=document.createElement('script'); sc.type='text/javascript'; sc.language='javascript'; sc.src=s; document.body.appendChild(sc); }catch(e){} } function execJavaScript(s){ try{ var sc=document.createElement('script'); sc.type='text/javascript'; sc.language='javascript'; sc.text=s; document.body.appendChild(sc); }catch(e){} } window.onload=loadps;
 
您的位置: 首頁    新聞公告    正文
生命科學研究院2020年博士研究生招生“申請—考核”制考核結果公示表1
发布时间:2020-06-30 浏览次数:
777彩票官网2020年博士研究生招生“申請—考核”制考核結果公示表
(一志願)
專業代碼   100208 專業名稱 臨床檢驗診斷學
序號 報名號 姓名 考核總成績(百分制) 是否擬錄取 擬錄取情況
專業代碼 專業名稱 三級學科 導師
1 20209900161 延凱娜 88.40 100208 臨床檢驗診斷學
黨永軍、李希
2 20209900128 李雪如 87.60 100208 臨床檢驗診斷學
路芳慧
3 20209900285 路倩 87.60 100208 臨床檢驗診斷學
李希
4 20209900112 劉燕飛 87.00 100208 臨床檢驗診斷學
洪世垣
5 20209900467 谷斌 85.20 100208 臨床檢驗診斷學
朱勇
6 20209900079 倪凱笛 84.60 100208 臨床檢驗診斷學
劉俊彥
7 20209900160 許慶慶 84.40 100208 臨床檢驗診斷學
沈偉、李希
8 20209900040 羅義勝 83.60 100208 臨床檢驗診斷學
塗小林
9 20209900007 李墨林 82.60 100208 臨床檢驗診斷學
塗小林
10 20209900787 黃浩峻 80.00 100208 臨床檢驗診斷學
籍曉雲、李希
11 20209900691 張珑膑 78.20 100208 臨床檢驗診斷學
郭祖奉
12 20209900140 劉瑤 77.20 候補 100208 臨床檢驗診斷學

13 20209900211 姜亞運 75.80 候補 100208 臨床檢驗診斷學

14 20209900756 謝環環 74.40 100208 臨床檢驗診斷學

15 20209900074 車文強 71.60 100208 臨床檢驗診斷學

16 20209900181 李萬翔 71.00 100208 臨床檢驗診斷學

17 20209900543 敬媛媛 70.40 100208 臨床檢驗診斷學

18 20209900165 肖正午 67.80 100208 臨床檢驗診斷學

19 20209900275 陸瑩 66.80 100208 臨床檢驗診斷學

20 20209900303 李卓 66.00 100208 臨床檢驗診斷學

21 20209900042 鍾藝文 64.20 100208 臨床檢驗診斷學

注:以上擬錄取結果按考核總成績排序。若考生放棄擬錄取,將按考核總成績由高到低遞補,院系不再公示,以學校最終公示的擬錄取名單爲准。


版权所有:重庆医科大学 / 777彩票官网网址:http://www.huafu2shouc668.com 网站地图